SOMNOLAB s.r.o.

Neštátne spánkové laboratórium

Ružinovská poliklinika, Ružinovská 10

820 07 Bratislava 2

VYŠETRENIA V SPÁNKOVOM LABORATÓRIU

 

VSTUPNÉ VYŠETRENIE

 

Po telefonickom, resp. mailovom dohovore s personálom spánkového laboratória Somnolab, je pacient v dohodnutom čase  vyšetrený v spánkovom laboratóriu.

 

Vstupné vyšetrenie zahŕňa:

 • dôkladnú spánkovú anamnézu,
 • sociálnu anamnézu,
 • osobnú anamnézu,
 • vyšetrenia za účelom vylúčenia somatického ochorenia.

 

Na základe výsledku vstupného vyšetrenia lekár – špecialista rozhodne o ďalšom diagnostickom a liečebnom postupe.

 

ŠPECIALIZOVANÉ SKRÍNINGOVÉ VYŠETRENIE

 

Skríningové vyšetrenie - pulzoximetria

 • pri podozrení na prestávky v dýchaní počas spánku – v domácom prostredí

 

Z prsta ruky sa sníma:

 • hodnota pulzovej frekvencie,
 • okysličovanie krvi kyslíkom počas spánku.

 

Pacientovi sa pulzoximeter zapožičia na nočné monitorovanie domov, kde sa počas noci snímajú spomínané parametre. Po prehratí pulzoximetrického záznamu a vyhodnotení nasnímaných parametrov lekár potvrdí, resp. vyvráti prestávky v dýchaní a navrhne ďalší spôsob diagnostiky.

 

Ak dané špecializované spánkové vyšetrenie:

 • potvrdí  prestávky v dýchaní, je u pacienta indikované polysomnografické vyšetrenie,
 • nepotvrdí prestávky v dýchaní, nasleduje konzervatívna,  prípadne chirurgická liečba.

 

Skríningové vyšetrenie - polygrafia

 

Vyšetrenie pozostáva zo snímania:

 • hodnoty srdcovej frekvencie,
 • okysličovanie na základe prietoku vzduchu nosom a ústami,
 • dýchanie hrudníkom, snímačmi priloženými na telo pacienta.

 

Pacientovi sa zapožičia skríningový prístroj na nočné monitorovanie domov, kde sa počas noci snímajú spomínané parametre. Po prehratí záznamu, analýze nasnímaných parametrov lekár potvrdí, resp. vyvráti prestávky v dýchaní a navrhne ďalší spôsob diagnostiky, resp. liečby.

 

Ak dané špecializované spánkové vyšetrenie:

potvrdí prestávky v dýchaní, je u pacienta indikované polysomnografické vyšetrenie,

nepotvrdí prestávky v dýchaní, nasleduje konzervatívna, prípadne chirurgická liečba.

 

POLYSOMNOGRAFICKÉ VYŠETRENIE (PSG), VIDEOPOLYSOMNOGRAFICKÉ VYŠETRENIE (VIDEO PSG)

 

Na presné stanovenie diagnózy spánkových porúch dýchania je nevyhnutné polysomnografické vyšetrenie (PSG), ktoré je „zlatým štandardom“ spánkových vyšetrení. Počas nočného polysomnografického vyšetrenia (PSG) v spánkovom laboratóriu sa sníma:

 • chrápanie,
 • elektropotenciály mozgu - elektroencefalogram (EEG),
 • elektropotenciály očí - elektrookulogram (EOG),
 • elektropotenciály srdca - elektrokardiogram (EKG),
 • elektropotenciály  svalstva brady - elektromyogram svalstva brady (EMG),
 • elektropotenciály svalstva dolných končatín - elektromyogram svalstva dolných končatín  (EMG),
 • saturáciu (okysličovanie) krvi kyslíkom,
 • dýchacie pohyby  hrudníka a brušnej steny,
 • záznam oronazálnej ventilácie (dýchanie v oblasti úst a nosa)
 • poloha tela a pohybu končatín.
 • pri videoPSG vyšetrení je možnosť aj snímania kamerou v infračervenom svetle počas spánku za tmy.

 

Polysomnografický nález (PSG) pozostávajúci zo snímania viacerých parametrov lekára informujú:

 • o dýchaní – počte prestávok v dýchaní a ich dĺžke,
 • o chrápaní,
 • o činnosti srdca,
 • o charaktere spánku a jeho jednotlivých cykloch,
 • o polohe tela a okysličovaní organizmu.

 

Vyšetrenie je nebolestivé, snímače sa umiestňujú na povrch tela kvalifikovaným odborným personálom, ktorý počas spánku sleduje snímané hodnoty. Pacient je vyšetrovaný v špecializovanej miestnosti – spánkovom laboratóriu zvyčajne od 22,00 hod do 06,00 hod. V druhej fáze lekár vyhodnocuje celý polysomnografický nález a jednotlivé parametre v 30 sekundových intervaloch, pričom hodnotí chorobné zmeny a stanoví diagnózu a navrhne následný liečebný postup.

 

Informácie pre pacienta pri indikácii PSG vyšetrenia:

 • príchod o 21:00 hod do spánkového laboratória
 • priniesť si základné hygienické potreby, pyžamo
 • umyť si  hlavu deň pred vyšetrením alebo v deň vyšetrenia kvôli aplikácii snímačov
 • oholiť sa kvôli aplikácii snímačov v oblasti brady
 • nenosiť si so sebou žiadnu prácu (notebook a pod.)
 • monitorovanie končí o 06:00 hod.,  výsledok PSG vyšetrenia si pacient vyzdvihne  po dohovore s lekárom.

 

AUTOTITRÁCIA TLAKU

 

Po potvrdení prítomnosti obštrukčného spánkového apnoe (OSA) sa na základe polysomnografického nálezu realizuje autotitrácia tlaku na CPAP prístroji. Pacientovi sa zapožičiava diagnostický prístroj autoCPAP alebo autoBiPAP na 7 nocí domov. Na pamäťové médium (SD kartu) sú zaznamenávané viaceré parametre. Po prehratí záznamu lekár zhodnotí v prvom rade toleranciu pacienta na indikovaný prístroj a stanoví definitívne optimálne liečebné tlaky pri nádychu a výdychu počas spánku potrebné na nastavenie definitívneho typu prístroja pre pacienta.

SOMNOLAB s.r.o.

Neštátne spánkové laboratórium

Ružinovská poliklinika, Ružinovská 10

820 07 Bratislava 2

Ordinačné hodiny:

Pondelok: 15:30 - 17:30 hod.

Streda: 15:30 - 17:30 hod.

(objednaní pacienti)

Kontakt:

Email: spanok@somnolab.sk

Tel.: 0905 200 534 po 14.00 hod.

Tel.: 0907 310 703

Osobne: v spánkovom laboratóriu