SOMNOLAB s.r.o.

Neštátne spánkové laboratórium

Ružinovská poliklinika, Ružinovská 10

820 07 Bratislava 2

LIEČBA SPÁNKOVÝCH PORÚCH DÝCHANIA

 

Liečbu obštrukčného spánkového apnoe (OSA) možno rozdeliť na konzervatívnu a chirurgickú.

 

MEDZI KONZERVATÍVNE POSTUPY LIEČBY OSA PATRÍ:

 

 • ZMENA ŽIVOTOSPRÁVY:
  • chudnutie u obéznych pacientov trpiacich závažným OSA,
  • pravidelná a primerane dlhá doba spánku,
  • nekonzumovať alkoholické nápoje hlavne pred spánkom,
  • absencia fajčenia.

 

 • FARMAKOLOGICKÁ INTERVENCIA:
  • eliminácia prípadných hypnotík resp. sedatív,
  • spriechodnenie nosa rôznymi vazokonstrikčnými látkami,
  • podávanie centrálnych stimulancií pri nadmernej spavosti pacientom s OSA.

 

 • TRVALÝ PRETLAK V DÝCHACÍCH CESTÁCH POČAS SPÁNKU
  • je najúčinnejšou liečbou OSA v súčasnosti

 

Princíp účinku CPAP pri OSA je v pneumatickom rozšírení dýchacích. Prístroj generuje tlak vzduchu, ktorý je prostredníctvom ohybnej trubice a nosovej, resp. ústno-nosovej masky vháňaný do dýchacích ciest. V maske je kalibrovaná odporová štrbina, ktorou neustále odchádza vzduch vrátane vzduchu, ktorý pacient vydychuje.

 

Pri používaní prístroja CPAP počas spánku u pacientov s OSA je prítomné zlepšenie viacerých parametrov:

  • zlepšuje - dýchanie počas spánku, dennú bdelosť, neurokognitívne funkcie,  náladu, ako aj kardiovaskulárne dôsledky.
  • eliminuje prebúdzacie reakcie, chrápanie a hypopnoe
  • obnovuje sa normálna spánková architektúra spánku,
  • vytráca sa denná ospalosť,
  • zlepšuje sa kvalita života, pracovný výkon
  • znižuje sa riziko dopravných nehôd. 

 

 • MECHANICKÁ DILATÁCIA DÝCHACÍCH CIEST
  • orálne protetické pomôcky, úspech orálnych pomôcok sa znižuje so stúpajúcou závažnosťou OSA, čo ich robí aplikovateľnými len u pacientov s menej závažným stupňom OSA.

 

 

MEDZI CHIRURGICKÉ POSTUPY LIEČENIA OSA PATRIA:

(po  zvážení polysomnografického nálezu otorinlaryngológom)

  • klasické otorinolaryngologické výkony (somnoplastika),
  • rekonštrukčné výkony na dolnej resp. hornej čelusti,
  • tracheostómia,
  • stomatochirurgické zákroky.

 

U ľahších foriem OSA sa doporučujú aplikovať následovné body stupňovito:

 • redukcia telesnej hmotnosti, abstinencia akoholu a nikotínu, zákaz sedatív a hypnotík, dodržiavanie spánkovej hygieny - u každého pacienta s poruchami dýchania v spánku,
 • medikamentózna liečba – lieky stimulujúce dýchanie,
 • dentálne protetické pomôcky upravujúce postavenie sánky a koreňa jazyka,
 • prístroje na podporné dýchanie pretlakovým prístrojom nosovou maskou tzv. nCPAP, BiPAP. Prístrojom je generovaný tlak udržujúci otvorené dýchacie cesty počas spánku. Táto liečebná modalita zahŕňa CPAP prístroje: s kontinuálnym pozitívnym tlakom (CPAP), BiPAP (dvojúrovňový tlak v závislosti od fázy respirácie)
 • chirurgické zákroky upravujúce anatomické pomery v oblasti mäkkého podnebia

 

LIEČBA CENTRÁLNÉHO SPÁNKOVÉHO APNOE (CSA)

 

 • TRVALÝ PRETLAK V DÝCHACÍCH CESTÁCH POČAS SPÁNKU

Pri používaní prístroja CPAP počas spánku u pacientov s CSA je prítomné zlepšenie viacerých parametrov:

  • zlepšuje - dýchanie počas spánku, dennú bdelosť, neurokognitívne funkcie,  náladu, ako aj kardiovaskulárne dôsledky,
  • eliminuje prebúdzacie reakcie,
  • obnovuje sa normálna spánková architektúra spánku,
  • vytráca sa denná ospalosť,
  • zlepšuje sa kvalita života, pracovný výkon
  • znižuje sa riziko dopravných nehôd.

 

 • MEDIKAMENTÓZNA LIEČBA CSA
  • stimulans dychového centra

SOMNOLAB s.r.o.

Neštátne spánkové laboratórium

Ružinovská poliklinika, Ružinovská 10

820 07 Bratislava 2

Ordinačné hodiny:

Pondelok: 15:30 - 17:30 hod.

Streda: 15:30 - 17:30 hod.

(objednaní pacienti)

Kontakt:

Email: spanok@somnolab.sk

Tel.: 0905 200 534 po 14.00 hod.

Tel.: 0907 310 703

Osobne: v spánkovom laboratóriu