SOMNOLAB s.r.o.

Neštátne spánkové laboratórium

Ružinovská poliklinika, Ružinovská 10

820 07 Bratislava 2

NÁSLEDKY OBŠTRUKČNÉHO SPÁNKOVÉHO APNOE (OSA)

 

U  pacienta s neliečeným obštrukčným spánkovým apnoe dochádza počas spánku:

 • k hypoxii (k zníženiu hladiny kyslíka v krvi)
 • k opakovanej prebúdzacej reakcii, čo vedie k zvýšeniu sympatikovej nervovej aktivity pri OSA. Apnoické pauzy sa opakujú u pacientov s OSA  mnohokrát, napr. pri AHI 40 epizód/hodinu a pri trvaní spánku 7 hodín, t.j. 280-krát v priebehu jednej noci, pričom každé apnoe je sprevádzané mohutným vzostupom aktivity sympatiku, čo má za následok, že na konci každej apnoickej pauzy dochádza k významnému vzostupu krvného tlaku (TK) v rozmedzí od 10-30 mmHg.
 • k regulácii autonómneho nervového systému - aktivácii sympatikového a inhibícia parasympatikového nervového systému
 • k zmenám v systéme renín-angiotenzín-aldosterón,
 • k zmenám v regulácii objemu krvi,
 • k oxidačnému stresu, systémovému cievnemu zápalu, čo sú mechanizmy, prispievajúce k rozvoji arteriálnej hypertenzie u pacientov s OSA
 • k remodelácii ciev a s následným rizikom rozvoja aterosklerózy
 • k zmene glukózového metabolizmu – inzulínová rezistencia, glukózová intolerancia.

 

 

Neliečené početné prestávky v dýchaní počas spánku sú rizikovým faktorom rozvoja viacerých ochorení:

 • kardiovaskulárnych
  • hypertenzia, ateroskleróza, ischemická choroba srdca
 • cerebrovaskulárnych
  • cievne mozgové príhody

SOMNOLAB s.r.o.

Neštátne spánkové laboratórium

Ružinovská poliklinika, Ružinovská 10

820 07 Bratislava 2

Ordinačné hodiny:

Pondelok: 15:30 - 17:30 hod.

Streda: 15:30 - 17:30 hod.

(objednaní pacienti)

Kontakt:

Email: spanok@somnolab.sk

Tel.: 0905 200 534 po 14.00 hod.

Tel.: 0907 310 703

Osobne: v spánkovom laboratóriu