SOMNOLAB s.r.o.

Neštátne spánkové laboratórium

Ružinovská poliklinika, Ružinovská 10

820 07 Bratislava 2

CHRÁPANIE

 

Chrápanie je zvukový fenomén, ktorý sa počas spánku vyskytuje spočiatku sporadicky v určitej polohe napr. v polohe na chrbte. Postupne však môže zosilnieť na intenzite a aj celkovej dobe natoľko, že ruší ako okolie, tak i samotného pacienta.

Chrápanie sa objavuje niekoľko rokov pred ostatnými prejavmi. Po určitom čase často nadobúda iný charakter a v neskorších fázach môže prejsť do prestávok v dýchaní tzv. spánkového apnoického syndrómu.

Z habituálneho chrápania sa stane prerušované chrápanie periodickými epizódami ticha, ktoré korešpondujú s apnoickými pauzami pri uzatvorení horných dýchacích ciest. Koniec apnoe je vždy charakteristický veľmi hlasitým chrápaním, ktoré je závislé aj od polohy tela. Pacient nemusí o týchto epizódach vedieť. Môže sa sťažovať na prerušovaný spánok, pocit nedostatku vzduchu, nespavosť, nadmernú dennú spavosť, častú nyktúriu.

Uzatvorenie horných dýchacích ciest, plytké dýchanie (hypoventilácia), prebúdzanie sa zo spánku, ktoré sú charakteristické pre pacientov s OSA, zohrávajú dôležitú úlohu vo vývoji:

  • zvýšeného krvného tlaku,
  • porúch srdcového rytmu,
  • srdcového zlyhávania,
  • cievnych mozgových príhod.

 

VÝSKYT

 

Výskyt habituálneho chrápania je u 48% mužov a 34% žien, výskyt syndrómu spánkového apnoe u 5% mužov a u 2% žien.

 

DIAGNOSTIKA

 

Základom diagnostiky je vstupné vyšetrenie, ktoré zahŕňa:

  • dôkladnú spánkovú, sociálnu a osobnú anamnézu,
  • vyšetrenia za účelom vylúčenia somatického ochorenia,
  • špecializované spánkové vyšetrenia – pulzoximetria, polygrafia, polysomnografia,
  • pri zisťovaní údajov o spánku a jeho poruchách sa využívajú spánkové denníky, spánkové dotazníky, údaje od partnera/partnerky a pod.

 

LIEČBA

 

Liečba chrápania je individuálna. Ak ide o chrápanie, kde na základe špecializovaného spánkového vyšetrenia sa vylúčia prestávky v dýchaní počas spánku, účinnou liečbou sú ortodontické pomôcky, ktoré sa vkladajú do úst, poprípadne zváženie chirurgickej otorinolaryngologickej liečby, kde sa odstráni časť mäkkého podnebia v oblasti hrdla, upraví sa nosová priechodnosť. Nevyhnutnosťou je i dodržiavanie spánkovej hygieny, redukcia telesnej hmotnosti, absencia požívania alkoholických nápojov vo večerných hodinách.

SOMNOLAB s.r.o.

Neštátne spánkové laboratórium

Ružinovská poliklinika, Ružinovská 10

820 07 Bratislava 2

Ordinačné hodiny:

Pondelok: 15:30 - 17:30 hod.

Streda: 15:30 - 17:30 hod.

(objednaní pacienti)

Kontakt:

Email: spanok@somnolab.sk

Tel.: 0905 200 534 po 14.00 hod.

Tel.: 0907 310 703

Osobne: v spánkovom laboratóriu