SOMNOLAB s.r.o.

Neštátne spánkové laboratórium

Ružinovská poliklinika, Ružinovská 10

820 07 Bratislava 2

SPÁNOK

 

Spánok je rovnako prirodzený a nevyhnutný ako príjem potravy. Je prirodzenou odpoveďou na psychickú a fyzickú únavu. Telesné aktivity sa počas spánku spomaľujú a telo i mozog môžu odpočívať. Avšak spánok zabezpečuje kvalitatívne odlišný spôsob odpočinku ako je oddychovanie bez spánku. Výskum v posledných desaťročiach dokázal, že v priebehu spánku sa mení celý rad telesných pochodov a zatiaľ čo o niektorých týchto pochodoch a ich dopadoch na zdravie máme vysvetlenie, účel a význam mnohých ďalších ostáva nepoznaný a zostávajú naďalej predmetom skúmania spánku mnohých vedcov na celom svete.

Spánok slúži predovšetkým na regeneráciu psychických a fyzických síl človeka. Je vedecky dokázané, že nedostatok spánku oslabuje naše životné funkcie. Dokonca i krátkodobý spánok môže zhoršiť našu výkonnosť cez deň a chronický nedostatok môže spôsobiť poruchu rastu, znížiť obranyschopnosť napr. voči infekciám, narušiť náš psychický stav – zhoršenie sústredenia, poruchy pamäte, únavnosť, porucha libida a pod.

Spánok je u človeka riadený vnútornými hodinami, určitými hormonálnymi zmenami, kde dominantné postavenie má hormón melatonín.

Základné delenie spánku však je podľa pohybov oči na spánok s rýchlym pohybom očí  tzv. REM spánok (snový spánok, paradoxný spánok) a NREM spánok (bez rýchleho pohybu očí). Tieto formy spánku sa striedajú a celý spánkový cyklus pozostávajúci z ľahkého a hlbokého NREM s následným REM spánkom trvajúcim približne 90-120 minút.

NREM spánok je doba, kedy telo a mozog „oddychujú“. Svalstvo je uvoľnené, telesné systémy regenerujú, mozgová činnosť je v inaktívnej fáze. NREM spánok predstavuje 70% z celkovej doby spánku u mladého jedinca. Je rozdelený do štyroch štádií. Štádiom 1 a 2 označujeme ľahký NREM spánok a štádiom 3 a 4 hlboký NREM spánok.

Prvé štádium (N1) je štádiom podvedomia, kedy sme ospalý, môžeme zažiť pocity vznášania sa, snom podobné vnemy – padanie, záblesky svetla – tzv.  hypnagogické zážitky. Prvé štádium trvá od jednej  do 10 minút a predstavuje 5-10% z celkovej doby spánku. Štádium druhé (N2) je štádiom pravého spánku a predstavuje asi 50% celkovej doby spánku. Tretie štádium (N3) už hlbokého spánku dosiahne zdravý jedinec po 20 minútach po zaspaní. V 4. Štádiu (N4) prechádzame najhlbším spánkom, kedy je regenerácia duševných a telesných síl najoptimálnejšia. Posledná klasifikácia spojila 3.a 4. štádium do jednej skupiny N3.

REM spánok je odlišný od predchádzajúcich štyroch štádií. Je to spánok paradoxný s vysokou mozgovou aktivitou a rýchlymi pohybmi očných bulbov. Predpokladá sa, že  táto paralýza je dômyselným ochranným opatrením, kedy sa ukladajú a triedia zážitky, vnemy, informácie z priebehu dňa, činnosť, ktorá prebieha v našom podvedomí.

Zdravý jedinec po prvýkrát upadá do REM spánku asi po 90 minútach po zaspaní. REM spánok sa vracia počas spánku po 90 minútach. Každá jeho perióda trvá dlhšie, to znamená, že k ránu máme dlhší REM spánok. Posledná fáza REM spánku trvá zhruba 30 minút tesne pred prebudením.

 

PORUCHY SPÁNKU

 

Klasifikácia porúch spánku prešla viacerými zmenami. Poslednou platnou je Medzinárodná klasifikácia porúch spánku.

 

1. Insomnia

2. Poruchy dýchania asociované spánkom

3. Hypersomnia

4. Poruchy cirkadiálynch rytmov

5. Parasomnia

6. Abnormálne poruchy spánku

7. Izolované príznaky

8. Iné poruchy spánku

SOMNOLAB s.r.o.

Neštátne spánkové laboratórium

Ružinovská poliklinika, Ružinovská 10

820 07 Bratislava 2

Ordinačné hodiny:

Pondelok: 15:30 - 17:30 hod.

Streda: 15:30 - 17:30 hod.

(objednaní pacienti)

Kontakt:

Email: spanok@somnolab.sk

Tel.: 0905 200 534 po 14.00 hod.

Tel.: 0907 310 703

Osobne: v spánkovom laboratóriu