SOMNOLAB s.r.o.

Neštátne spánkové laboratórium

Ružinovská poliklinika, Ružinovská 10

820 07 Bratislava 2

SPÁNKOVÉ PORUCHY DÝCHANIA (SPD)

 

Medzinárodná klasifikácia porúch spánku (ISCD) rozlišuje päť základných spánkových porúch dýchania podľa klasifikácie z roku 2005.

 

  1. CENTRÁLNY APNOICKÝ SYNDRÓM
  2. OBŠTRUKČNÝ APNOICKÝ SYNDRÓM
  3. SYNDRÓM HYPOVENTILÁCIE /HYPOXIE ASOCIOVANÝ SO SPÁNKOM
  4. SYNDRÓM HYPOVENTILÁCIE /HYPOXIE ASOCIOVANÝ NA SPÁNOK PRI INÝCH OCH.
  5. INÉ PORUCHY ASOCIOVANÉ SO SPÁNKOM

 

V roku 1966 Gastaud ako prvý rozpoznal a opísal 3 druhy apnoe (centrálne, obštrukčné a zmiešané). Termínom apnoe označujeme prerušenie ventilácie (dychového objemu) trvajúce viac ako 10 sekúnd.

Obštrukčné apnoe je prerušenie oronazálnej ventilácie pri pretrvávajúcom dychovom úsilí. Centrálne apnoe definujeme ako chýbanie dychového úsilia viac ako 10 sekúnd. Ak sa apnoe začína centrálnym komponentom a následne sa objaví respiračné úsilie (obštrukčná časť apnoe), hovoríme o tzv. zmiešanom apnoe, ktoré sa v súčasnosti radí pod obštrukčné apnoe.

Komplexný typ spánkového apnoe predstavuje novšiu diagnostickú jednotku, kedy sa u pacienta s obštrukčným spánkovým apnoe pri liečbe neinvazívnymi ventilačnými prístrojmi vyvinie centrálny typ syndrómu spánkového apnoe.

Hypopnoe (redukovné dýchanie) je definované ako zníženie dychového objemu o viac ako 50% normálnej hodnoty trvajúce aspoň 10 sekúnd.

Počet apnoických páuz za jednu hodinu spánku vyjadrujeme apnoickým indexom (AI). Keďže hypopnoe má dokázateľný patologický význam v súčasnosti sa používa apnoicko-hypopnoický index (AHI), ktorý sa tiež označuje termínom - indexom respiračných zmien (RDI – respiratory disturbance index), ktorý označuje celkový počet apnoických a hypopnoických páuz za hodinu spánku vrátane zmien pri syndróme zvýšenej rezistencie horných dýchacích ciest.

SOMNOLAB s.r.o.

Neštátne spánkové laboratórium

Ružinovská poliklinika, Ružinovská 10

820 07 Bratislava 2

Ordinačné hodiny:

Pondelok: 15:30 - 17:30 hod.

Streda: 15:30 - 17:30 hod.

(objednaní pacienti)

Kontakt:

Email: spanok@somnolab.sk

Tel.: 0905 200 534 po 14.00 hod.

Tel.: 0907 310 703

Osobne: v spánkovom laboratóriu